Normal_rss_entry-244556

De ChristenUnie erkent dat het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer "een weinig verheffend einde" kende. Tot woede van de oppositie blokkeerden de coalitiepartijen een hoofdelijke stemming over een PVV-voorstel voor hogere lonen in de zorg. De ChristenUnie staat achter dat besluit maar vindt wel dat dit beter had moeten worden uitgelegd.

De partij wijst op de coronamaatregelen die ook de Tweede Kamer heeft genomen om te zorgen dat Kamerleden en ondersteunend personeel zo veel mogelijk thuis kunnen werken. Afgesproken is dat hoofdelijke stemmingen ruim van tevoren worden ingepland, omdat dan elk lid afzonderlijk zijn of haar stem moet komen uitbrengen.

De aanvraag van Geert Wilders kwam te laat om dat te kunnen regelen, vindt de ChristenUnie. Om woensdagavond iedereen bijeen te krijgen om te stemmen, was volgens de kleinste coalitiepartij een schorsing van zeker vier uur nodig geweest. Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) bijvoorbeeld had ervoor uit Groningen naar Den Haag moeten komen.

Niet goed uitgelegd

Daarom is ervoor gekozen de stemming te blokkeren door een aantal Kamerleden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar huis te laten gaan. De regels schrijven namelijk voor dat voor een hoofdelijke stemming minimaal de helft van de leden plus één aanwezig moet zijn. De oppositie reageerde furieus en betichtte de coalitiepartijen van sabotage.

De ChristenUnie vindt dat regeringspartijen "een fout" hebben gemaakt door hun "dilemma" niet goed uit te leggen. "Er is niemand van de coalitiepartijen naar voren gelopen om de keuze toe te lichten en het gesprek met de oppositie aan te gaan. Dat had wel gemoeten."

De partij merkt verder op dat de gemaakte afspraak rond hoofdelijke stemmingen kennelijk niet meer werkt. "We zijn benieuwd of de voorzitter nu met nieuwe veiligheidsvoorschriften komt en wij voortaan met alle leden in de Tweede Kamer aanwezig moeten zijn. Als dat de nieuwe afspraak wordt, dan zullen we dat doen."

Door: ANP