Normal_coronatest_coronavirus_corona

De keten van aanmelding, afname, laboratoriumanalyse en bron- en contactonderzoek was half augustus op orde, maar nog niet klaar voor een mogelijke tweede coronagolf. De 25 GGD-regio’s zijn afhankelijk van landelijke partners en de capaciteit bij laboratoria. Bovendien laten veel mensen zonder klachten zich nu testen. Iets wat onwenselijk is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet enkele aanbevelingen om toch voorbereid te zijn op een twee golf van het coronavirus, zo meldt IGJ. 

De GGD’en en laboratoria staan voor de enorme opgave om het aantal testen en bron- en contactonderzoeken de komende maanden sterk te vergroten. Sinds juni zijn meer dan een miljoen testen uitgevoerd. De komende maanden zijn er nog veel meer nodig, oplopend van 55.000 testen per dag in november en 70.000 in december tot 85.000 per dag vanaf februari 2021.

Professionaliseringsslag 

Vooral het verder professionaliseren van het uitvoeren van de testafname en bron- en contactonderzoek kan beter. Ook denkt de IGJ dat het belangrijk is om meer aandacht te hebben voor de belasting van eigen medewerkers en kwetsbare groepen, zoals mensen die de Nederlandse taal niet spreken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Volgens de inspectie zijn samenwerken, afstemmen, transparantie, helderheid of de regie nodig. Soms op regionaal niveau.

Ook vraagt de inspectie medewerking van het publiek: alleen mensen met klachten moeten zich laten testen. 

Door: Nationale Zorggids