Normal_corona

Vanaf maart tot en met juni 2020 stierven 7797 mensen bij wie Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, was vastgesteld door de behandelend arts. Van nog eens 2.270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke Covid-19 was. In totaal stierven dus 10.067 mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke Covid-19 de doodsoorzaak was. Van alle coronadoden ontving 60 procent zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en was 53 procent man. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS vandaag publiceert.

Uit de sterfteberichten die het CBS dagelijks ontvangt wordt geschat dat in week 10 tot en met 19 (2 maart tot en met 10 mei) bijna 9.000 mensen meer overleden dan je in deze periode zou verwachten, de zogenoemde oversterfte. Op basis van de ontvangen doodsoorzaakverklaringen blijkt nu dat de oversterfte volledig veroorzaakt is door sterfte aan het nieuwe coronavirus.

Vanaf week 20 (11 tot en met 17 mei) was de totale sterfte op een vergelijkbaar niveau met die in eerdere jaren. Uit de ontvangen doodsoorzaakverklaringen blijkt dat nog 4,6 procent van de sterfte tot en met juni veroorzaakt is door het nieuwe coronavirus.

60 procent coronadoden ontving langdurige zorg uit de Wlz

Bijna 6.000 van de 10.067 mensen die tot en met juni stierven aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19, ontvingen langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In week 15, op de piek van de sterfte in de eerste golf van de corona-pandemie, werd meer dan de helft van de overlijdens van Wlz-zorggebruikers veroorzaakt door vastgestelde of vermoedelijke Covid-19. Bij de rest van de bevolking (niet Wlz-zorggebruikers) vond de piek iets eerder plaats en werd een derde van de overlijdens veroorzaakt door COVID-19.

Meer mannen dan vrouwen overleden

Ruim de helft van de overledenen aan vastgestelde en vermoedelijke Covid-19 tot en met juni was man: 5.345 mannen (53 procent) tegen 4.722 vrouwen (47 procent). Ook relatief gezien, per 100.000 inwoners, overleden in alle leeftijdsgroepen meer mannen dan vrouwen. Onder 75- tot 80-jarigen stierven relatief bijna 2 keer zo veel mannen als vrouwen aan vastgestelde Covid-19.

De gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie corona was vastgesteld was 79,7 jaar, bij vrouwen 83,8 jaar. Bij vermoedelijkeCovid-19-slachtoffers lag de gemiddelde leeftijd van de overledenen iets hoger: 81,8 jaar bij mannen en 84,4 jaar bij vrouwen.

Door: Nationale Zorggids