Normal_pillen_medicijnen

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij coronapatiënten op de verpleegafdeling tot significant beter resultaten dan tot  dusver werd gedacht. De kans op overplaatsing naar de intensive care ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling krijgen. Dit blijkt uit landelijk retroperspectief onderzoek onder ruim duizend patiënten door twee artsen van het Zwolse Isala, zo meldt het ziekenhuis in een persbericht. 

Toen de coronapandemie uitbrak, ontbraken eenduidige richtlijnen om het virus adequaat te behandelen. In sommige Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten hydroxychloroquine voorgeschreven en elders werd gekozen voor chloroquine. Omdat de effectiviteit van deze middelen niet was aangetoond, kozen sommige artsen ervoor om geen medicijnen voor te schrijven.

Veertien ziekenhuizen deelden gegevens 

Deze variatie in medicatiebeleid was voor onderzoekers Jolanda Lammers en Paul Groeneveld reden genoeg om de drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Hun landelijke oproep aan collega-infectiologen om data van klinische coronapatiënten te delen, kreeg opvallend veel respons. Maar liefst veertien ziekenhuizen (van algemeen en topklinisch tot academisch en verspreid over het land) bleken bereid hun gegevens te delen.

Significant minder vaak naar ic

In juni en juli hebben Lammers en Groeneveld de resultaten bestudeerd en op basis daarvan conclusies geformuleerd. Nu is de studie geaccepteerd voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Allereerst blijkt dat gemiddeld 18 procent van de coronapatiënten op de afdeling is overleden en dat 14 procent is overgeplaatst naar de ic. Lammers en Groeneveld concluderen dat hydroxychloroquine – in tegenstelling tot eerdere berichten – wel degelijk effectief is tegen het coronavirus. De patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine gingen significant minder vaak naar de ic.

Zij verwachten dat hun opmerkelijke onderzoeksresultaten, die inmiddels zijn bevestigd door Amerikaanse researchers, tot een nieuwe landelijke of mondiale behandelstrategie zal leiden. Daarnaast pleiten zij voor aanvullend (prospectief) onderzoek dat hun conclusies kan ondersteunen.

Andere resultaten

Eerder onderzoek van Amsterdam UMC liet juist zien dat patiënten met corona in ziekenhuizen die chloroquine of hydroxychloroquine kregen, slechter af waren dan ziekenhuispatiënten die dit niet kregen. 

Door: Nationale Zorggids