Coronatest vanaf 1 december soms ook voor mensen zonder klachten

Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder-app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Dit kan op de vijfde dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen. Na een negatieve uitslag hoeft de quarantaineperiode van tien dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en een nieuwe testafspraak maken bij klachten. Dit meldt Rijksoverheid. 

Op dit moment zijn er drie testmogelijkheden: de PCR-test, de LAMP PCR-sneltest en de antigeen sneltest. Mensen zonder klachten moeten getest worden met een daarvoor geschikte test. Iemand zonder klachten kan namelijk wel andere besmetten en daarom is het ook voor deze groep belangrijk te voorkomen dat iemand ten onrechte een negatieve testuitslag krijgt. De PCR- en LAMP PCR-test zijn voldoende gevoelig.

Afsprakennummer voor mensen zonder klachten

Welke test iemand krijgt, hangt af van de situatie en van de beschikbaarheid op de locatie in de buurt. Iemand zonder klachten kan hier niet zelf voor kiezen. Om ervoor te zorgen dat deze personen altijd een geschikte test krijgen aangeboden, komt er vanaf 1 december een apart telefoonnummer voor mensen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder-app.

Door: Nationale Zorggids