Normal_people-5099118_640

Dit najaar was er een sterke opleving van het aantal positief geteste personen op coronavirus. Na het aanscherpen van maatregelen volgde een aanzienlijke, maar relatief kort durende daling. Uit een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat deze daling samen viel met een forse verandering in gedrag. Zo mijden Nederlanders vaker drukte dan zes weken eerder. Deelnemers vonden het makkelijker om zich aan deze maatregel te houden, wat wellicht mede komt door de tijdelijk aangescherpte maatregelen waarbij mensen werd gevraagd thuis te blijven. Dit meldt RIVM. 

Testen en thuisblijven

Het aantal mensen met nieuwe klachten dat zich liet testen, nam flink toe (van 42 procent naar 58 procent). Van de onderzoeksdeelnemers die zich niet hadden laten testen ondanks klachten, zegt 61 procent dat zij erg milde klachten hadden en niet dachten besmet te zijn met coronavirus. 66 procent van de mensen met klachten geeft aan naar buiten te zijn geweest, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of om toch buitenshuis te werken.

Voorbereiding quarantaine

Op de vraag of mensen voorbereid zijn op een onverwachte quarantaine periode, geeft 74 procent aan voldoende boodschappen in huis te hebben om een paar dagen vooruit te kunnen. 58 procent weet al wie ze kunnen vragen dit voor hen te regelen. Minder dan de helft van de deelnemers (46 procent) heeft al in beeld wie ze kunnen vragen voor andere praktische zaken (zoals het halen/brengen van kinderen), of aan wie ze hun werk of mantelzorgtaken kunnen overdragen.

Welbevinden

De gunstige effecten voor wat betreft het naleven van de maatregelen gaan gepaard met een negatieve trend voor welzijn: meer mensen (58 procent) zeggen zich weer (enigszins) eenzaam te voelen, vergeleken met de vorige meting zes weken eerder (51 procent). Ook is het percentage mensen dat aangeeft (veel) minder te sporten en bewegen dan vóór de coronapandemie voor het eerst sinds de metingen zijn gestart, weer toegenomen. Dit ging van 26 procent in oktober naar 33 procent. 

De vragenlijst is afgenomen tussen 11 en 15 november. In deze periode gold een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown (4-18 november) Het is de achtste keer dat het RIVM zo'n onderzoek doet.


Door: Nationale Zorggids