Normal_coronavirus_corona_covid

Naleving van de coronamaatregelen kan nog beter, ook al bleek deze de afgelopen maanden globaal genomen nagenoeg gelijk te zijn gebleven. Er is nog steeds breed draagvlak voor deze maatregelen. Er lijkt daarmee niet direct sprake van ‘coronamoeheid’ in de zin dat de urgentie en naleving afneemt. Wel is er sinds de strengere maatregelen weer sprake van een afname in sociaal en mentaal welzijn, waarbij jongere mensen het slechtst scoren. Dit blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en, zo meldt het RIVM. 

In de kerstvakantie was er wel een flinke toename van mensen die elkaar bezochten: 73 procent van de deelnemers ontving minimaal één keer bezoek per week. In november was dat 60 procent en tijdens de eerste lockdown in april 45 procent. Bovendien is het anderhalve meter afstand houden tijdens het bezoek een stuk lager dan in november; 44 procent tijdens de kerst tegen 56 procent in november. Tijdens de eerste lockdown in april kon 64 procent zich daar nog aan houden.

Daartegenover staan positieve ontwikkelingen sinds november: het percentage mensen dat zich laat testen bij klachten is flink gestegen (van 58 procent naar 66 procent) en meer mensen bleven thuis bij klachten (van 32 procent naar 44 procent). De epidemiologische weekcijfers suggereren echter dat er desondanks meer besmettingen hebben plaatsgevonden tijdens het bezoeken van familie en vrienden.

Vertrouwen in beleid gedaald

Van de respondenten is 45 procent positief over de aanpak van de overheid, wat een daling is ten opzichte van november (58 procent). Als men Nederland vergelijkt met andere landen is 21 procent (zeer) positief. Daarnaast hebben respondenten vergeleken met de vorige meting minder het idee dat de overheid verschillende maatschappelijke belangen goed afweegt en haar besluiten goed toelicht.

Door: Nationale Zorggids