Normal_geld

Zorgverzekeraars zullen over het jaar 2020 een uitzonderlijk positief resultaat realiseren, zegt Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur bij DSW. Zij ontvangen over 2020 een extra bedrag uit het Zorgverzekeringsfonds op basis van een artikel in de Zorgverzekeringswet dat regelt dat ze extra compensatie krijgen voor kosten die gemaakt zijn in tijden van een catastrofe zoals een pandemie. Hoewel de exacte hoogte nog onzeker is zal deze landelijk minimaal 1 miljard euro bedragen. Dit meldt ANP Expert Support. 

Het catastrofe artikel in de Telegraaf, waarop De Groot reageert, houdt geen rekening met een mogelijke vraaguitval van de reguliere zorg zoals die nu in de eerste en tweede golf van de coronapandemie is gezien. Hierdoor hebben zorgverzekeraars aan de ene kant minder uitgaven en aan de andere kant ontvangen zij de extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds voor de directe Covid-19 meerkosten. Dit leidt tot de uitzonderlijke positieve financiële resultaten van zorgverzekeraars over het jaar 2020, aldus De Groot.

Extra bijdrage drijft premies op

De bijdrage die nu beschikbaar gesteld wordt, zorgt echter voor een tekort in het zorgverzekeringsfonds. Dit tekort zal volgens de bestuursvoorzitter de komende jaren moeten worden aangevuld. Het ministerie van Volksgezondheid zal daarom naar alle waarschijnlijkheid de rekenpremie (de basis voor de zorgpremie) het komend jaar hoger vaststellen.

Extra bijdrage 1-op-1 gebruiken om premiestijging te dempen

“Ik ben van mening dat zorgverzekeraars de extra bijdrage niet aan de reserves moeten toevoegen, maar moeten gebruiken om de toekomstige premiestijging voor verzekerden te dempen. DSW zal de extra bijdrage dan ook inzetten om de stijging van de rekenpremie als gevolg van de coronapandemie volledig te compenseren”, sluit de topman van DSW af.

Door: Nationale Zorggids