Normal_coronatest_coronavirus_corona

Het kabinet heeft  dit weekend besloten om vanaf maandag 8 februari de bassischolen, kinderopvang en het speciaal basisonderwijs weer volledig te openen. Volgens het Outbreak Management Team is het verantwoord als de basisscholen, kinderopvang en het speciaal onderwijs weer open gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van deze opvang tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderopvangcentra verder te beperken. Voor hoe de dagopvang en scholen hiermee om kunnen gaan, heeft het RIVM enkele voorstellen gedaan. Op basis daarvan komt het kabinet, in overleg met de onderwijspartners, op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Bij klachten moeten kinderen naar huis en als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine.

Sneltesten op basisscholen

Om besmettingen snel op te sporen en om klassen minder vaak naar huis te sturen, wil minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs op zeer korte termijn starten met proeven om basisschooldocenten gebruik te laten maken van sneltesten. Bezien wordt hoe de kinderopvang hierbij wordt betrokken. Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al, en blijft zo, voor medewerkers in het onderwijs.

Wanneer de middelbare scholen open kunnen is nog niet besloten.

Door: Nationale Zorggids