Normal_rss_entry-268937

RIVM-topman Jaap van Dissel maakt zich zorgen over "het zicht houden op en het inzicht hebben in de verspreiding van het virus" als de GGD haar registratiesystemen al te snel vervangt. Dat schrijft de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, die te vinden is op de site van de NOS.

Na de datadiefstal wil GGD het systeem HPZone Lite vervangen. Omdat het RIVM afhankelijk is van de datastromen die via HPZone en HPZone Lite binnenkomen, heeft een vervanging volgens Van Dissel "veel impact op de gegevens en adviezen die het RIVM kan bieden in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie."

Ook het Outbreak Management Team (OMT) benadrukt het belang van landelijke en regionale surveillance die zonder onderbreking en tijdig uitgevoerd dient te worden, zegt hij. Mocht de GGD overgaan op een ander systeem, dan moet volgens Van Dissel "tevoren niet alleen de veiligheid en privacy, maar ook de output voor de surveillance gewaarborgd zijn. Wij zullen bij een te snelle, onvoldoende geteste en volledige nieuwe datastroom, niet de rapportage en data kunnen leveren die benodigd zijn om het landelijke bestrijdingsbeleid te onderbouwen."

Timing

De timing van overgaan naar een nieuw registratiesysteem is "uiterst ongelukkig", vindt hij. "We verkeren in een lockdown, er komen nieuwe virusvarianten op, en de vaccinatiecampagne is net opgestart. We staan daarnaast aan de vooravond van een periode dat er mogelijk nieuwe maatregelen dan wel versoepelingen komen. Dat alles dient gebaseerd te zijn op recente en complete data; en toegang hiertoe is nu in gevaar."

Ook veroorzaakt een nieuw registratiesysteem voor de vele medewerkers bij de GGD extra werklast, waarschuwt hij. "Juist een invoering ten tijde van een ‘derde golf’ kan dit ertoe leiden dat het bron-en contactonderzoek eerder moet worden afgeschaald. Dit heeft een negatief effect op de bestrijding, en op het zicht houden op het virus."

Door: ANP