Normal_corona_coronavirus

Coronamaatregelen staan op veel werkvloeren in Nederland onder druk. Er wordt te vaak geen afstand gehouden. En regelmatig vindt de werkgever dat je gewoon moet komen werken bij milde klachten. Dat blijkt uit een FNV-onderzoek waaraan ruim 10.000 leden meededen. 65 procent van de mensen die hun werk alleen op de werkvloer kunnen uitoefenen, is bang om daar corona op te lopen. 45 procent vindt dat hun werkgever onvoldoende coronamaatregelen neemt. Dit meldt FNV.

Niet iedereen kan thuis werken. In Nederland moet bijna de helft van de mensen op de werkplek zijn: werknemers in transport en personenvervoer, de bouw, industrie, (detail)handel, zorg, kinderopvang en (basis)onderwijs. Aan hen is gevraagd is gevraagd of ze zich veilig voelen op het werk.

45 procent werkgevers neemt onvoldoende coronamaatregelen

FNV vicevoorzitter Kitty Jong: “Schrikbarend dat bijna de helft van de werkgevers nog steeds niet genoeg doet aan coronamaatregelen, bijvoorbeeld omdat winsten voor hen voorop staan. Zij zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Ik snap dat bouwvakkers zich onveilig voelen als zij met veel mensen in een busje of schaftkeet moeten zitten. Als veiligheid en voldoende afstand niet gehandhaafd kunnen worden, moet de werkgever voldoende goede beschermingsmiddelen bieden en bijvoorbeeld meer busjes laten rijden. Je kunt als werkgever toch niet moedwillig de gezondheid van je mensen in de waagschaal stellen?”

Angst voor virus

Werkenden in de detailhandel en het personenvervoer worden het vaakst geconfronteerd met klanten of leveranciers die zich niet altijd aan de coronamaatregelen houden (71 procent). De werkcultuur is er niet naar hen daar op aan te spreken. Mensen geven aan, soms toch met milde klachten naar het werk te moeten komen. De angst om corona op te lopen is dan ook groot in die sectoren (rond 70 procent), hoewel het onderwijs daar stevig bovenuit steekt met 80 procent.

Jong: ‘Het moet echt beter. Bijna 18 procent van de mensen raakt op de werkplek besmet. De angst voor besmetting is groter dan bij ons onderzoek in november (toen 62 procent), waarschijnlijk vanwege de nieuwe variant. De overheid kan een veilige en gezonde werkplek, zo blijkt, niet zomaar overlaten aan werkgevers. Her en der de arbeidsinspectie er op afsturen is echt onvoldoende. Ik verwacht van de overheid dat ze hierop steviger gaat sturen, maar die hoor ik alleen maar over thuiswerken."

Door: Nationale Zorggids