Normal_rss_entry-270000

Coronapatiënten die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben gelegen, herstellen over het algemeen "vrij goed", ook na een verblijf op de intensive care. Tot die conclusie komen artsen van het academische ziekenhuis in een analyse van 81 patiënten die tijdens de eerste coronagolf werden behandeld. Van deze patiënten lagen er 34 op de ic. In het onderzoek is gekeken hoe het zes weken na ontslag uit het ziekenhuis met de patiënten ging.

Het virus was bij alle onderzochte patiënten helemaal uit hun systeem verdwenen. "Veel patiënten hebben nog wel last van vermoeidheid en kortademigheid, maar daar blijft het eigenlijk bij", vertelt internist-infectioloog Anna Roukens. "Bij alle deelnemers hebben we na zes weken kunnen concluderen dat de ontstekingswaarden zijn genormaliseerd en dat ook de hart- en longfunctie naar behoren werken."

Ook langdurige psychische klachten kwamen na zes weken relatief weinig voor. De onderzoekers signaleerden wel dat bij 17 procent risico op depressie aanwezig was. Dit was zowel bij de ic-patiënten als de patiënten die alleen op de verpleegafdeling waren behandeld het geval. Uit nader onderzoek moet blijken hoe het de Covid-patiënten drie maanden na hun ziekenhuisverblijf verging.

Opvallende resultaten

Het LUMC noemt de resultaten "best opvallend". In de media verschijnen regelmatig verhalen over mensen die maar heel langzaam herstellen van mildere infecties. "Bij patiënten die met corona op de ic zijn opgenomen is dat dus niet het geval. Zij herstellen over het algemeen goed. Dat blijkt niet alleen uit onze data, maar ook uit vergelijkbare onderzoeken uit bijvoorbeeld Groot-Brittannië", aldus Roukens.

Van ic-opnames is bekend dat mensen nog maanden later last kunnen hebben van diverse lichamelijke en psychische klachten. Op de website van het LUMC staat dit Post Intensive Care Syndroom ook beschreven. "Er kan sprake zijn van een zwakke conditie, spier- en zenuwpijn, slechte eetlust, slaapproblemen, nachtmerries en flashbacks, angst, depressie, snel geëmotioneerd zijn, stress of geheugen- en concentratieproblemen."

"Voor patiënten is een hersteltraject na een opname op de ic best intensief", beaamt Roukens. Het LUMC gebruikt de inzichten uit het onderzoek inmiddels op de zogeheten post-corona polikliniek. Daar worden mensen verder begeleid na hun ziekenhuisbehandeling. "We richten ons nu vooral op de revalidatie en de kortademigheidsklachten, zodat we de patiënten daar beter mee kunnen helpen", aldus de arts.

Door: ANP