Normal_corona_coronavirus

De lockdown en avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart, onder voorwaarden, de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer aan de slag en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak. Dit meldt Rijksoverheid.

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het vo onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan, Voor mbo-studenten geldt vooralsnog 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het vo en mbo niet meer te sluiten.

Essentieel is dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al met prioriteit laten testen en dit blijft zo.

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren is verplicht, en er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven de basisregels gelden, zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Met name voor kleinere winkels biedt dit mogelijk enige uitkomst.

Door: Nationale Zorggids