Normal_vitamines

Op basis van de huidige stand van de wetenschap kan de Gezondheidsraad niet beoordelen of vitamine D-supplementen kunnen bijdragen aan de preventie van corona. Er is daarover nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar, stelt de raad. Er is wel voldoende onderzoek beschikbaar naar de preventie van andere acute luchtweginfecties, maar daarin is vooralsnog geen aanleiding te zien om het bestaande suppletieadvies voor vitamine D aan te passen. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Naar aanleiding van de aandacht die is ontstaan voor een mogelijke rol van vitamine D bij de bestrijding van de coronapandemie, heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Voor een aantal groepen bestaat in Nederland al het advies om extra vitamine D te slikken, met name voor goede botgezondheid. De raad is nagegaan of de wetenschap aanleiding geeft om voor de preventie van corona ook andere groepen te adviseren extra vitamine D te nemen.

Acute luchtweginfecties

Over de vitamine en de preventie van Covid-19 blijkt nog te weinig onderzoek van voldoende kwaliteit te bestaan om een uitspraak te kunnen doen. Momenteel wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar. Over vitamine D en preventie van andere acute luchtweginfecties is wel voldoende onderzoek beschikbaar. Er zijn aanwijzingen dat vitamine D-supplementen dergelijke luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen, maar vooral bij kinderen tussen de 1 en 16 jaar, bij wie zulke infecties meestal niet ernstig verlopen. De raad ziet dus onvoldoende aanleiding om iedereen extra vitamine D te adviseren ter preventie van luchtweginfecties of corona.

Door: Nationale Zorggids