Normal_doctor-1228627_640

De meeste mensen (50-74 procent) hebben sinds de uitbraak van het coronavirus geen reden gehad om contact op te nemen met de huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Van de mensen die wel behoefte hadden aan contact, heeft de meerderheid de zorgverlener gewoon bezocht of digitaal dan wel telefonisch contact gehad. Een klein deel heeft als gevolg van corona zorg gemeden of uitgesteld. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, zo meldt Nivel. 

Het mijden of uitstellen van zorg kan enerzijds negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, anderzijds kunnen de gezondheidsproblemen later vanzelf overgaan waardoor de zorg onnodig zou zijn geweest. In november 2020 is binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzocht hoeveel mensen in verband met corona zorg hebben gemeden of uitgesteld en welke gevolgen dit volgens hen had voor hun gezondheid.

Merendeel had geen reden om contact op te nemen met zorgverlener

Voor de huisarts gaf 50 procent van de mensen aan geen behoefte te hebben aan contact, bij de fysiotherapeut lag dit op 74 procent en bij de medisch specialist op 65 procent. Een deel heeft de huisarts (42 procent), fysiotherapeut (22 procent) of medisch specialist (22 procent) gewoon bezocht of heeft digitaal dan wel telefonisch contact gehad. De overige groep heeft zorg van de huisarts (8 procent), fysiotherapeut (5 procent) of medisch specialist (4 procent) uitgesteld of gemeden. Mensen noemden hiervoor onder andere als reden dat ze de zorg niet wilden belasten of dat het niet mogelijk was om een afspraak te maken.

Meeste mensen die zorg hebben gemeden of uitgesteld vinden dit achteraf geen goede beslissing

Van de 48 respondenten die geen contact hebben opgenomen met de huisarts, vinden 24 dit achteraf gezien geen goede beslissing voor hun gezondheid. Voor de fysiotherapeut gaven 23 van de 35 respondenten dit aan en voor de medisch specialist waren dit er 12 van de 27.


Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/tijdens-de-coronacrisis-hadden-de-meeste-mensen-geen-behoefte-aan-contact-met-de-huisartsgeraadpleegd op 04-03-2021