Normal_pexels-pixabay-40568

De gevolgen van de coronacrisis zijn een belangrijk vraagstuk voor menig burger, medewerker en bestuurder. Duidelijk is dat de coronacrisis niet alleen onze fysieke gezondheid aantast, maar ook onze mentale gezondheid, onze manier van samenleven en ons welzijn. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) boog zich het afgelopen jaar over dit vraagstuk en adviseerde het huidige kabinet meerdere keren. Met een nieuw kabinet in aantocht wil de Raad ook vooruitkijken. In een advies komt de Raad met vier prioriteiten voor het nieuwe kabinet. Dit meldt RVS. 

Volgens de Raad is een veerkrachtige samenleving cruciaal voor een gezond en prettig Nederland. Al voor corona maakte de Raad zich zorgen over die veerkracht. De steeds groter wordende gezondheidsverschillen in onze samenleving leggen daar een zware hypotheek op. De klappen die corona uitdeelt, verzwakken de veerkracht nog meer. Denk aan de positie van jongeren en gehandicapten, toenemende bestaansonzekerheid en groeiende twijfels over de financiële en organisatorische houdbaarheid van onze stelsels voor zorg en ondersteuning. Waar corona duidelijk laat zien dat een nieuwe richting nodig is, is volgens de Raad het nieuwe kabinet daarom aan zet om juist nú fundamenteel anders te gaan denken en doen. Dat begint bij de vraag in wat voor een samenleving we willen leven.

Tijd voor een fundamenteel nieuwe richting

Wat de Raad betreft moet de focus meer liggen op een mentaal weerbare, gezonde samenleving en minder op de medische zorg voor het individu. Meer op kwaliteit van leven en minder op het (door)behandelen bij ziekten. Zo moet er bijvoorbeeld op landelijk niveau gezorgd worden voor goede voorwaarden en financiering voor regionaal en lokaal beleid dat complexe ongelijkheid adresseert. Daarnaast moet ook ingezet worden op het anders verantwoorden, waarderen en erkennen van het werk van zorgverleners om zo bureaucratie en uitstroom van zorgmedewerkers te verminderen.

Vier prioriteiten

In het advies prioriteert de Raad op basis van recente adviezen van de Raad vier fundamentele beleidsverschuivingen op het vlak van Volksgezondheid & Samenleving. Deze prioriteiten zou het volgende kabinet moeten bewerkstelligen om onze gezondheid en samenleving toekomstbestendig te maken: van individuele zorg naar zorgen voor de samenleving; van leefstijl naar leefomgeving; van productiegedreven naar waardegedreven zorg en ondersteuning; van institutioneel belang naar publiek belang en samenwerking.

Wissels omzetten

Om deze veranderingen te realiseren, moeten er wissels omgezet worden en belangen doorbroken. Stimuleer met andere financiering het werken aan een gedeeld belang boven het instellingsbelang, in het bijzonder daar waar samenwerking cruciaal is voor goede zorg en ondersteuning (de acute zorg, de ouderenzorg, en nulde- en eerstelijnszorg en ondersteuning).  De Raad vraagt in het bijzonder aandacht voor de aanpak van gezondheidsachterstanden en de complexe ongelijkheid in onze samenleving die daaraan ten grondslag ligt.

Door: Nationale Zorggids