Normal_vaccin_inenten_prik

Mensen die het afgelopen halfjaar positief zijn getest op corona, kunnen vanaf vandaag bij het maken van een vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één afspraak willen maken. Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie gebeurde, gaat de afspraak voor de tweede gewoon door. Mensen die al een afspraak hebben staan voor een prik en in de afgelopen zes maanden positief zijn getest, worden gevraagd de afspraak voor de tweede vaccinatie zo snel mogelijk af te zeggen. Het afmelden gaat direct via de GGD, huisarts of het ziekenhuis voor mensen die werken in de directe Covid-zorg. Dit meldt het RIVM. 

Deze aanpassing komt voort uit het advies van de Gezondheidsraad om onnodig medisch handelen te voorkomen. Het advies geldt voor de coronavaccins AstraZeneca, Pfizer en Moderna. Het vaccin van Janssen wordt pas medio april in gebruik genomen en bestaat al uit slechts één prik.

Controlevraag bij maken afspraak

Bij het maken van de vaccinatieafspraak, krijgen mensen de vraag of zij de afgelopen zes maanden positief zijn getest op corona. Als dit zo is, kan een afspraak worden ingepland voor één prik. Mensen hoeven hiervoor op dit moment geen bewijs van een positieve test te laten zien, maar verklaren zelf in de afgelopen zes maanden een infectie met corona te hebben doorgemaakt. Bewaar altijd een uitslag van een positieve test, want daar kan later mogelijk alsnog naar worden gevraagd.

Zelf afspraak 2e vaccinatie tijdig afzeggen

Mensen die al een afspraak hebben staan voor een tweede prik én in de zes maanden voorafgaand aan hun eerste vaccinatie besmet zijn geweest met corona, kunnen de afspraak zelf afzeggen. Wanneer zij afzien van een tweede vaccinatie dienen zij dit zo snel mogelijk te doen, beschikbare vaccins kunnen dan voor andere mensen worden ingezet. Mensen die toch een tweede vaccinatie willen ondanks doorgemaakte infectie, hoeven niets te doen. Als de besmetting met het coronavirus gebeurde ná de eerste vaccinatie blijft de afspraak voor de tweede vaccinatie staan. 

Uitzondering voor medisch hoog-risicogroep

De Gezondheidsraad adviseert om voor vier groepen die onder de medisch hoog-risicogroep vallen een uitzondering te maken. Zij dienen zich uit voorzorg wel tweemaal te laten vaccineren, ongeacht een eventuele doorgemaakte besmetting met het coronavirus in het afgelopen halfjaar. Deze groepen krijgen op dit moment een eerste vaccinatie in de ziekenhuizen. Het gaat om de mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig verzwakt is. Daarnaast krijgen ook mobiele patiënten met een ernstige neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen twee prikken. Bij  kwetsbare cliënten in instellingen, zal de arts afwegen of zij na een doorgemaakte corona-infectie toch een tweede vaccinatie moeten krijgen.

Door: Nationale Zorggids