Normal_kaars_overlijden_dood

In december 2020 stierven 3.904 mensen aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden in 2020 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 20.030. Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde Covid-19 en 2 673 aan vermoedelijke Covid-19. Bijna zes op de tien van de in 2020 aan Covid-19 overledenen waren mensen die Wlz-zorg kregen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS vandaag publiceert.

In december 2020 overleden 2.297 gebruikers van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan Covid-19, 538 meer dan in november. Met 33 procent was Covid-19 ook in december een van de belangrijkste doodsoorzaken van overledenen met Wlz-zorg. In de overige bevolking was dit 16 procent. Van alle in 2020 aan vermoedelijke of vastgestelde coronadoden ontving 58 procent zorg vanuit de Wlz, zoals zorg in een verpleeghuis of gehandicaptenzorginstelling.

Oversterfte volledig door het nieuwe coronavirus

In de tweede coronagolf in 2020, in de weken 39 tot en met 53 (21 september 2020 tot en met 3 januari 2021) overleden 7.600 meer mensen dan verwacht. In dezelfde periode stierven 9.924 mensen aan het nieuwe coronavirus. Ook in de tweede golf werd de oversterfte volledig verklaard door de sterfte aan corona, net als in de eerste golf van de pandemie.

Door: Nationale Zorggids