Normal_pexels-markus-spiske-1679618

Mensen die zich houden aan het advies om 1,5 meter afstand te houden, hebben minder kans om het coronavirus te krijgen. Mensen die zich bij hun contacten houden aan deze afstand, hebben minder vaak antistoffen tegen het virus in hun bloed. Dit blijkt uit de PIENTER Corona studie van het RIVM, zo meldt het instituut. 

Bij 5,5 procent van de deelnemers die zich niet aan de afstandsregel hielden, werden antistoffen in het bloed gevonden. Van de mensen die juist wel afstand hielden, werd slechts bij 4 procent antistoffen gevonden in het bloed.

Aan de PIENTER Corona studie doen meer dan zevenduizend deelnemers mee, verspreid over heel Nederland. Zij nemen zelf thuis bloed af. Ook vullen ze zes keer een vragenlijst in over mogelijke risicofactoren om besmet te raken met het coronavirus. Hierin geven ze onder andere aan hoeveel contacten zij hadden in de dagen voordat ze de vragenlijst invulden. En daarbij laten ze weten hoe vaak ze 1,5 meter afstand konden houden. Dat geeft een beeld van hoe goed mensen doorgaans afstand houden. Uit de resultaten bleek dat deelnemers die tijdens de eerste golf (tot en met juni 2020) beter afstand hielden, minder vaak besmet waren met het coronavirus.

Leeftijd van contacten

Een belangrijk detail in het onderzoek was de leeftijd van contacten. Deelnemers die vooral contact hadden met kinderen onder de 10 jaar werden tijdens die ontmoetingen nauwelijks besmet. In hun bloed zaten niet vaker antistoffen dan bij deelnemers die aangaven helemaal geen contact te hebben gehad. Ook deelnemers die voor hun beroep fysiek contact hadden met kinderen, waren niet vaker besmet.

Minder contacten en meer afstand = minder verspreiding

Het onderzoek laat zien dat social distancing een belangrijke maatregel is om verspreiding van het virus te stoppen. Ook laat het zien dat afstand houden binnen huishoudens belangrijk is in het geval van een uitbraak. Dat dit niet haalbaar is, onderschrijven ook de onderzoekers. Toch benadrukken ze wel hoe relevant het kan zijn om verspreiding van het virus te voorkomen.

Door: Nationale Zorggids