Normal_coronavirus__covid__afstand

Het kabinet heeft een openingsplan gemaakt, waarmee de samenleving op een veilige manier en stap voor stap geopend kan worden. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. De huidige maatregelen blijven gelden tot het openingsplan, dat op zijn vroegst op 28 april de eerste stap zet. Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds dat studeten vanaf 26 april één dag per week les op locatie kunnen volgen, mits de besmettingscijfers dit toelaten Dit meldt Rijksoverheid. 

In de eerste stap van het openingsplan gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden, vervalt de avondklok en mag iemand twee mensen thuis ontvangen in plaats van één. Dit kan op zijn vroegst op 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op 20 april wordt bekendgemaakt of deze stap op 28 april gezet kan worden.

Vervolgstappen

Op zijn vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan gezet. Ook dan moet het aantal ziekenhuisopnames weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. Daarna volgt de derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd.

Toegangstesten

Met toegangstesten hoopt het kabinet sneller nog meer mogelijk te maken. Met pilits wordt nu onderzocht hoe toegangstesten straks op een veilige en verantwoorde manier grootschalig kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld op meer locaties en bij evenementen.

Vaccinatie

Volgens de planning heeft begin juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad. Ondanks de vaccinatietegenslagen, houdt het kabinet hieraan vast.

Door: Nationale Zorggids