Ic's nemen 35 nieuwe Covid-patiënten op, laagste aantal in maand

Op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen zijn 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal in een maand tijd, komt naar voren uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag naar buiten bracht.

Per saldo is het aantal coronapatiënten op de ic's met 28 afgenomen. In totaal liggen nu 813 mensen die ernstig ziek zijn door het virus op de ic's.

Het aantal coronapatiënten op de ic's schommelt de laatste dagen behoorlijk. Zondag was het totale aantal Covid-19-patiënten met intensieve zorg nog met 25 toegenomen, zaterdag noteerde het LCPS een afname van 21.

Verpleegafdelingen

In totaal liggen nu 2572 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 40 meer dan zondag. De stijging komt voor rekening van de verpleegafdelingen. Daar kwamen het afgelopen etmaal 212 nieuwe coronapatiënten binnen. Per saldo nam hun aantal met 68 toe ten opzichte van de dag ervoor.

De instroom op de verpleegafdelingen was een fractie hoger dan zondag, toen het LCPS op die afdelingen 207 nieuwe opnames meldde. Vorige week kwam dit aantal enkele dagen rond de 300 uit. Door de hoge instroom van de afgelopen tijd slagen veel ziekenhuizen er niet meer in om alle ingrepen die eigenlijk medisch noodzakelijk zijn uit te voeren. Tegelijkertijd verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de piek bijna bereikt is en de druk op de ziekenhuizen binnenkort zal gaan afnemen. Naarmate de vaccinaties vorderen zullen de besmettingen en ziekenhuisopnames waarschijnlijk gaan afnemen, denkt het instituut.

Hartoperaties of kankerbehandelingen

Inmiddels wordt niet alleen "planbare zorg" uitgesteld, maar ook een deel van de zorg die binnen zes weken zou moeten plaatsvinden omdat anders gezondheidsschade bij de patiënt kan ontstaan. Het kan dan ook gaan om hartoperaties of kankerbehandelingen. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bleek vorige week dat meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) er niet meer in slaagt al deze zorg volgens planning te leveren.

Door: ANP