Normal_vaccin_inenten_prik

Amsterdammers met een migratieachtergrond worden onevenredig zwaar getroffen door het coronavirus. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’, dat GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos vandaag publiceren. De resultaten bevestigen wat al langer bekend is over gezondheidsverschillen tussen Amsterdammers met een migratieachtergrond en Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond en maken duidelijk dat extra inzet nodig is. De GGD Amsterdam zet zich met partners in de stad in, om deze doelgroepen beter in staat te stellen zich te beschermen tegen het coronavirus. Dit meldt GGD Amsterdam. 

Met extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren wil de GGD zoveel mogelijk barrières wegnemen. Daarnaast organiseert de GGD onder meer coronacolleges op middelbare scholen in kwetsbare wijken en bijeenkomsten met en voor de verschillende gemeenschappen en in samenwerking met onder meer buurtmoeders, moskeeën en kerken. Ook komt er extra voorlichtingsmateriaal in verschillende talen beschikbaar om te verspreiden via (online) netwerken, huisartsen, apotheken en stadsdelen.

Naast deze extra voorlichtingsacties om Amsterdammers met een migratieachtergrond te bereiken is de GGD Amsterdam deze week gestart met een vaccinatiecampagne voor alle Amsterdammers. Deze campagne is vooral gericht op bevorderende factoren en een goede algemene informatievoorziening over vaccineren.

Vaker opgenomen

Uit het onderzoek blijkt dat Amsterdammers met een migratieachtergrond zwaarder door Covid-19 zijn getroffen dan Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond. Zij werden vaker opgenomen in het ziekenhuis, maakten 2-4 keer vaker een infectie door en het sterftecijfer was bijna 1,5 keer hoger. Verklaringen hiervoor kunnen onder meer slechtere woon- en werkomstandigheden zijn, onderliggende aandoeningen als diabetes en overgewicht, die vaker voorkomen onder deze groepen, en taboe over en angst voor het hebben van een infectie. Maar ook een informatieachterstand door een taalbarrière kan van invloed zijn op de intentie om wel of niet te testen op corona of te laten vaccineren tegen het virus. 

Door: Nationale Zorggids