Normal_rss_entry-284563

Asielzoekers met een medische indicatie die tussen de 18 en 60 jaar oud zijn, worden vanaf dinsdag geprikt met het Moderna-vaccin. De GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) gaat in samenwerking met de regionale GGD’en en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de groep van ongeveer 1500 mensen vaccineren.

Dinsdag begint ook een proef op drie COA-locaties om asielzoekers die geen medische indicatie hebben te vaccineren. Vanaf half juni krijgt de hele groep, in totaal ongeveer 19.000 mensen, het Janssen-vaccin.

De komende weken gaat de GGD samen met het COA en de GZA voorlichtingen geven over het belang van het coronavaccin. Deze onlinepresentaties en gesprekken worden in twaalf talen vertaald door een tolk.

Door: ANP