Normal_rss_entry-285804

Een ruime meerderheid van de ouders van kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar wil hun kroost laten inenten met het vaccin van Pfizer, stelt I&O Research op basis van onderzoek. Het kabinet besloot woensdag op advies van de Gezondheidsraad dat kinderen van deze leeftijden met een verhoogd medisch risico een prik krijgen. Over de vraag of ook gezonde kinderen vanaf twaalf een prik krijgen, zal nog worden besloten.

27 procent van de ouders van kinderen tussen de twaalf en vijftien jaar wil ze 'zeker' laten inenten. 29 procent wil dat waarschijnlijk wel. Voor de ouders van jongeren van zestien en zeventien jaar gaat het om respectievelijk 54 en 13 procent.

Hoe kleiner de kinderen, hoe minder ouders bereid zijn tot vaccinatie. Op de vraag of ouders met kinderen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar hun kind zouden laten vaccineren, antwoordde in totaal 49 procent 'waarschijnlijk niet' of 'zeker niet'. Ouders van kinderen van nul tot en met drie jaar kozen in 58 procent van de gevallen voor een van deze twee opties. Van de ouders van kinderen in beide leeftijdscategorieën wist 17 procent het nog niet.

59 procent voor vaccineren 12-17 jaar

In totaal vindt 59 procent van de Nederlanders dat kinderen en jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar gevaccineerd moeten worden tegen het coronavirus, aldus I&O Research. Voor het vaccineren van kinderen onder de twaalf jaar voelt slechts een minderheid. Opvallend is volgens het onderzoeksinstituut dat mensen die zelf geen thuiswonende kinderen hebben vaker voorstander zijn van vaccinatie van kinderen en jongeren dan ouders. Het onderzoek werd gedaan onder ongeveer 2000 Nederlanders.

Kinderen vanaf twaalf zullen worden ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Ook Moderna heeft een aanvraag voor het vaccineren van kinderen ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maar daarover heeft de toezichthouder nog geen oordeel geveld.

Door: ANP