Normal_vaccinatie_prik

Het ministerie van Volksgezondheid stuurt over een paar weken prikbussen het land in. Jurrien Koops van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vindt dit een heel goed initiatief. Hij roept het ministerie op deze bussen ook te laten rijden naar de huisvestingslocaties waar arbeidsmigranten wonen. Dit meldt ANP Expert Support. 

“Onze leden willen graag helpen bij de vaccinatiecampagne voor deze groep. We vinden dat arbeidsmigranten geen tweederangsburgers zijn en voelen ons medeverantwoordelijk voor hun gezondheid en veilige woon- en werkomstandigheden”, zegt Koops.

Arbeidsmigranten zijn vaak lastig te bereiken, omdat ze niet altijd geregistreerd staan bij de gemeenten waar ze wonen én ze zijn vaak de Nederlandse taal niet machtig. Dit vraagt volgens de directeur van ABU om maatwerk. “De prikbussen kunnen daarbij prima helpen.”

Groepsgewijs vaccineren

De ABU stelde eerder voor om arbeidsmigranten groepsgewijs te laten vaccineren. “Dan weten we zeker dat zoveel mogelijk arbeidsmigranten die in Nederland een vaccinatie willen, die ook kunnen krijgen.” ABU-leden zorgen er nu al voor dat voorlichtingsmateriaal en de prikuitnodigingen van de overheid bij zoveel mogelijk arbeidsmigranten terechtkomen. 

Door: Nationale Zorggids