Normal_pexels-sourav-mishra-1309644

Het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum heeft samen met het RIVM onderzocht wat het risico is dat een passagier ziek wordt door het inademen van het coronavirus aan boord van een vliegtuig. Er gelden maatregelen die de kans verkleinen dat een besmettelijke passagier het vliegtuig instapt. Indien deze persoon toch in de cabine zit, lopen medepassagiers binnen een sectie van zeven rijen rondom de besmettelijke passagier gemiddeld een relatief laag risico op corona. Lager dan bijvoorbeeld in een geventileerde ruimte van dezelfde afmeting, aldus NLR. 

Bij een lage prevalentie van het virus op de plaats van vertrek en negatieve testuitslag voor het boarden, is de kans dat een besmettelijke passagier aan boord komt klein. Als er onverhoopt toch een besmettelijke persoon aan oord is, zijn verschillende factoren van invloed op mogelijke verspreiding van het virus in vliegtuigen. Om de risico’s van corona aan boord van vliegtuigen te beoordelen hebben NLR en het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

De onderzoekers zijn er vanuit gegaan dat de coronamaatregelen voor de luchtvaartsector worden nageleefd, zoals het dragen van mondmaskers. Er is onderzocht wat de kans op ziekte is als gevolg van geäeroliseerde coronavirusdeeltjes, uitgestoten door een besmettelijke passagier in een  vliegtuigcabine. In deze studie werd overdracht van het virus via direct contact en oppervlakken niet onderzocht.

Inademing virusdeeltjes

Bij een gebruikelijke kruisvluchtduur voor elk van de onderzochte toestellen werd het risico op corona door inademing van virusdeeltjes door passagiers in de zeven rijen om de besmettelijke passagier geschat op 1:1800 tot 1:120. In het geval van een superverspreider – een persoon die gemiddeld driehonderd keer zoveel virusdeeltjes uitscheidt – namen gemiddelde risico’s toe van 1:370 tot 1:16. Volgens het rapport hebben dit soort biomedische aspecten de grootste invloed op het risico. Risico’s nemen ook toe bij langere vluchtduur, maar tegelijkertijd wordt het risico verlaagd door het dragen van een mondmasker. Het risico neemt ook af met een grotere afstand tot de besmettelijke passagier. Daarom gaat het rapport er vanuit dat passagiers die verder dan drie rijen verwijderd zitten van de besmettelijke passagier geen risico lopen.

Door: Nationale Zorggids