Normal_corona-5174671_640

De bestrijding van de coronacrisis en de gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van die crisis onderstrepen  de noodzaak voor een versterking van de publieke gezondheid. Hoewel gezondheidsbevordering en preventie de laatste jaren steeds meer aandacht krijgen en er belangrijke stappen zijn gezet, is het duidelijk dat voor een toekomstbestendige publieke gezondheid meer nodig is, zo concludeert het Verwey-Jonker Instituut. Dit meldt het Verwey-Jonker Instituut

Het ministerie van Volksgezondheid vroeg het instituut om met medewerking van GGD-GHOR Nederland, het RIVM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad te komen met verbetervoorstellen voor (de governance van) de publieke gezondheid. “Wij hebben ons zowel gericht op een fundamentele bijdrage aan het versterken van de publieke gezondheid als op praktische verbeteringen in de organisatie en (landelijke) sturing van de bestrijding van grootschalige infectieziektecrisissen op korte termijn”, aldus het Verwey-Jonker Instituut.

Infectieziektecrisissen 

De kern van het advies is om te komen tot een integrale en langdurige, programmatische aanpak voor brede maatschappelijke en individuele gezondheidswinst. Health in all policies is het uitgangspunt. Infectieziektecrisissen kunnen zo grootschalig en langdurig zijn dat er meer landelijke opschaling, ondersteuning in uitvoering van specifieke taken, meer uniformiteit en meer landelijke sturingsmogelijkheden gewenst zijn. Het Verwey-Jonker Instituut pleit daarom voor een centrale landelijke functionaliteit voor de uitvoering van infectieziektebestrijding bij crisissen met landelijke impact.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Verwey-Jonker Instituut