Normal_rss_entry-287557

Als gezonde jongeren tussen 12 en 18 jaar oud niet gevaccineerd worden, kan dat er komend najaar toe leiden dat het aantal coronapatiënten weer enige tijd toeneemt. Als de groep wel wordt ingeënt, zal dat volgens berekeningen van het RIVM waarschijnlijk niet gebeuren. Dat zei infectieziektendeskundige Jaap van Dissel van het instituut dinsdag in de Tweede Kamer.

De berekeningen van het RIVM zijn tot stand gekomen op basis van een aantal aannames over bijvoorbeeld de besmettelijkheid van het virus. Ze zijn dus onzeker, zei Van Dissel erbij. Duidelijk is wel dat de inenting van jongeren van aanzienlijke invloed kan zijn op de verdere verspreiding van het coronavirus.

De besmettelijkheid wordt uitgedrukt in het R-getal: het aantal mensen dat iedere geïnfecteerde gemiddeld aansteekt. Zo lang dat onder de 1 blijft, neemt het aantal mensen dat het virus bij zich draagt af en als het erboven zit neemt dat toe. Voor de berekening heeft het RIVM gekeken naar drie scenario's voor de virusverspreiding in het najaar, als het virus door seizoenseffecten waarschijnlijk weer meer zal voorkomen. Een scenario gaat uit van de verwachte vaccinatiegraad, de andere twee van een tegenvallende of juist meevallende vaccinatiegraad.

Advies Gezondheidsraad

Als jongeren een prik krijgen, schommelt het R-getal alleen in het meest pessimistische scenario een paar maanden (ongeveer tussen december en maart) boven of rond de 1, en neemt het aantal mensen dat besmet is dus toe. Worden gezonde jongeren niet gevaccineerd, dan komt datzelfde cijfer vermoedelijk boven de 1,25 uit. Zelfs in de optimistische raming blijft het R-getal dan waarschijnlijk niet onder de 1. Het vaccineren van jongeren lijkt volgens de berekeningen dus het verschil te kunnen maken voor een nieuwe opleving vanaf de herfst.

Nederland telt volgens cijfers van het CBS ongeveer 1,1 miljoen jongeren in deze leeftijdsgroep. Als zijzelf of hun naasten een verhoogd gezondheidsrisico lopen, kunnen ze nu al gevaccineerd worden als ze dat willen. Voor veruit de meeste jongeren geldt dat echter niet. Het kabinet neemt over deze groep pas een besluit na een advies van de Gezondheidsraad, dat later deze maand wordt verwacht.

Een van de redenen waarom het kabinet wil wachten op het advies van de Gezondheidsraad is dat het vaccin niet primair aan jongeren toegediend zou worden om hun eigen gezondheid te beschermen, maar vooral om anderen veilig te houden. Gezonde jongeren uit deze doelgroep worden zelden ernstig ziek van het coronavirus. Het kabinet wil graag weten wat de Gezondheidsraad van die ethische afweging vindt. Ook buigen de experts zich nog eens over de vraag in hoeverre het zinvol is om het vaccin voor deze groep beschikbaar te maken.

Door: ANP