Normal_coronavaccin__vaccineren__inenten__prik

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat gevaccineerden mogelijk elke twee jaar een 'boosterprik' moeten krijgen om hun bescherming tegen het coronavirus en zijn varianten op peil te houden. Voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zou dat wel eens elk jaar nodig kunnen zijn. In het ergste scenario zou dat voor de hele bevolking gelden.

Die inschattingen staan in een intern document dat persbureau Reuters heeft ingezien. Het wordt donderdag besproken in een vergadering van de internationale organisatie Gavi, die samen met de WHO het Covax-programma leidt om vaccins naar armere landen te krijgen. Genoemde periodes kunnen nog wijzigen.

Vaccinmakers Pfizer/BioNtech en Moderna hebben al vaker aangegeven dat na de eerste twee prikken extra injecties nodig zullen zijn, maar daar is vooralsnog geen hard bewijs voor aangedragen.

Nieuwe varianten

In het voorlopige document staat dat nieuwe varianten zullen blijven opduiken, waardoor mensen een 'vaccinupdate' nodig zouden hebben. Er staat verder in dat volgend jaar in het meest waarschijnlijke scenario 12 miljard vaccindoses zullen worden geproduceerd, iets meer dan de 11 miljard die fabrikanten tot nu toe verwachten.

Wel worden problemen verwacht bij de productie en goedkeuring van aangepaste vaccins, waardoor de productie sterk kan achterblijven. In het document wordt niet duidelijk gemaakt of bepaalde vaccintechnologieën de voorkeur krijgen, zoals de EU heeft gedaan. Het landenblok kiest vooral voor de zogeheten mRNA-techniek die Pfizer/BioNTech en Moderna hanteren, ten koste van AstraZeneca en Janssen van Johnson & Johnson.

Kloof

Wereldwijd zijn nu zo'n 2,5 miljard doses toegediend. In rijke landen is soms de helft van de bevolking al (een eerste keer) ingeënt, maar in veel andere landen is dat pas 1 op de 100 of nog minder. Die kloof kan nog groter worden als de noodzaak voor boostershots arme landen achteraan de rij duwt, is de vrees.

In een optimistisch scenario krijgen alle vaccins die nu nog in de pijplijn zitten goedkeuring en kan de productie worden opgevoerd naar 16 miljard dosis per jaar, die eerlijk over de wereld zouden kunnen worden verdeeld. Boosters zouden daarin niet nodig zijn omdat de bestaande vaccins langdurig en krachtige bescherming bieden.

Door: ANP