Tweede prik met Pfizer na eerste dosis AstraZeneca kan

De Gezondheidsraad heeft er geen bezwaar tegen om mensen die een eerste vaccinatie met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gekregen, als tweede dosis het vaccin van Pfizer te geven. De raad baseert zich hierbij op recent gepubliceerd onderzoek, dat laat zien dat deze combinatie een hoog niveau van antistoffen oplevert. Dit meldt de Gezondheidsraad.  

Voor het vaccinatieprogramma tegen corona zijn vier verschillende vaccins beschikbaar. Bij de vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Moderna zijn twee doses nodig voor voldoende bescherming. Het ministerie van Volksgezondheid wilde van de Gezondheidsraad weten of het mogelijk is om twee verschillende vaccins te combineren.

Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een gerandomiseerde trial, waarbij onderzoek is gedaan naar de immuunrespons bij het combineren van verschillende vaccins. Deelnemers kregen ofwel twee doses van hetzelfde vaccin, ofwel een combinatie van eerste AstraZeneca en daarna Pfizer of omgekeerd. Na een eerste dosis AstraZeneca leidde vaccinatie met Pfizer tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca.

Bijwerkingen

Op grond van de resultaten wordt een goede bescherming verwacht tegen infectie en ziekte; wat in de praktijk de effecten zijn van heterologe vaccinatie op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte is nog niet bekend. Wel leidde de combinatie van twee verschillende vaccins bij meer deelnemers aan de studie tot koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn dan bij vaccinatie met twee keer hetzelfde vaccin. Die klachten verdwenen echter binnen enkele dagen.

Een eerste dosis met Pfizer, gevolgd door een dosis AstraZeneca leidde tot lagere niveaus van antistoffen dan twee doses Pfizer. Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

Door: Nationale Zorggids