Normal_ziekenhuisbed

Vanwege de oplopende coronabezetting in ziekenhuizen is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) sinds deze week weer operationeel. De verhoogde instroom van nieuwe coronapatiënten zorgt voor grotere druk op de zorg, met regionale verschillen. Door middel van bovenregionale spreiding kan deze druk gelijk verdeeld worden, zodat de zorg gelijk toegankelijk blijft over heel Nederland. Dit melden LCPS en LNAZ. 

Om deze spreiding te realiseren wordt het PECC (Patient Evacuation Coordination Center) weer geactiveerd, nadat het de afgelopen periode op piketbasis beschikbaar was. Vanuit het LMS gebouw in Zeist worden patiëntverplaatsingen centraal gecoördineerd. Het LCPS is beschikbaar voor verplaatsingsaanvragen op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur. Mocht de situatie erom vragen, dan worden deze tijden verder uitgebreid.

Extra druk op de zorg

Zowel op de intensive care als op verpleegafdelingen zorgt de verhoogde instroom van coronapatiënten voor extra druk op de zorg. Dat wordt versterkt door de vakantieperiode, waardoor er relatief minder capaciteit beschikbaar is. Volgens de prognoses van het LCPS blijft de instroom van patiënten nog zeker een week stijgen. Bekijk de website van het LCPS voor de meest actuele cijfers over coronabezetting en -instroom in de ziekenhuizen: www.lcps.nu

Door: Nationale Zorggids