Normal_corona_maskers

De keuze om je te laten vaccineren is actueel en urgent, maar staat ook onder druk van de eigen omgeving en allerlei media die een stroom aan (soms tegenstrijdige) informatie geven. Het is voor jongvolwassenen niet eenvoudig om een weloverwogen keuze te maken, blijkt uit onderzoek van Stichting Alexander in opdracht van GGD GHOR Nederland. Want hoe bepaalt iemand welke informatie juist is, en welke overwegingen en gevoelens hebben invloed op de keuze? Dit meldt Stichting Alexander. 

In mei en juni sprak de stichting in een serie groepsgesprekken met 68 jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar over hun perspectieven op vaccineren, en over wat zij nodig hebben om hun keuze te maken. Dit onderzoek maakt een breed palet aan percepties, motivaties en meningen zichtbaar, aldus Stichting Alexander. Ook biedt het inzicht in waar jongvolwassenen tegenaan lopen in hun keuzeproces, en wat ze nodig hebben om wél een overwogen keuze te kunnen maken.

Laagdrempelige informatie

Jongvolwassenen vertellen dat hun keuze wordt bemoeilijkt door de stroom aan (incorrecte en juiste) informatie. Ze hebben daarom behoefte aan duidelijke, eerlijke, doelgroepgerichte en laagdrempelige informatie over voordelen én risico’s van de vaccins. Hierbij is het van belang om te kunnen checken of circulerende informatie feitelijk onjuist is. Daarnaast vinden ze het belangrijk om ruimte te hebben om hun vragen en twijfels te bespreken, en ondersteuning te kunnen krijgen om informatie, overwegingen en gevoelens te begrijpen en af te wegen. In het rapport – dat hier te lezen is – geven jongvolwassenen hierover gerichte adviezen aan GGD GHOR Nederland.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Alexander