Normal_coronatest__corona__testen

Mensen woonden in augustus 2020 gemiddeld 8,7 kilometer van de dichtstbijzijnde GGD-locatie om zich te laten testen op het coronavirus. Door het openen van meer teststraten is die afstand teruggebracht tot 6,2 kilometer in januari 2021. Het aandeel personen dat zich op corona laat testen bij de GGD daalt naarmate ze verder van een GGD-testlocatie wonen. Als de afstand tot de testlocatie toeneemt, neemt het percentage testen sterker af voor mensen uit huishoudens zonder motorvoertuig dan voor mensen uit huishoudens met een motorvoertuig. Dit meldt het CBS.

In de periode augustus 2020 tot en met januari 2021 zijn maandelijks tussen de 0,5 miljoen en 1,6 miljoen mensen één of meer keren getest op het coronavirus op een testlocatie van de GGD. Dat komt per maand neer op 3 tot 9 procent van de Nederlandse bevolking en gemiddeld over de hele periode op 6 procent van de Nederlandse bevolking. Het percentage mensen dat zich bij de GGD op het coronavirus heeft laten testen, daalt licht naarmate zij verder weg wonen van een GGD-testlocatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet bekend is of mensen zich bij de dichtstbijzijnde GGD-locatie hebben laten testen.

Gemiddeld 6,2 kilometer naar dichtstbijzijnde GGD-testlocatie

In augustus 2020 was de gemiddelde afstand over de weg vanaf elk adres in Nederland tot de dichtstbijzijnde GGD-testlocatie 8,7 kilometer. Omdat in de daaropvolgende maanden meer GGD-testlocaties werden geopend, was deze afstand in januari 2021 29 procent kleiner (6,2 kilometer). Limburg was de provincie waar de afstand tot de dichtstbijzijnde GGD-teststraat met 55 procent het sterkst daalde, van 15,1 kilometer in augustus 2020 tot 6,9 kilometer in januari 2021. 

In de periode augustus 2020 tot en met januari 2021 liet gemiddeld per maand 6,5 procent van de mensen die binnen 3 kilometer rijden van een GGD-testlocatie woonde, zich één of meer keren bij de GGD testen op het coronavirus. Van de mensen die 10 kilometer of meer van een teststraat woonden, was 5,1 procent getest bij de GGD. Onder personen uit huishoudens zonder auto of een ander motorvoertuig daalde het aandeel bij de GGD geteste personen sterker bij toenemende afstand dan voor mensen uit huishoudens met een motorvoertuig.

Hoogste aandeel geteste personen in leeftijd 18 tot en met 40 jaar

In de periode augustus 2020 tot en met januari 2021 lag het percentage bij de GGD geteste personen het hoogst in de leeftijdsgroepen 18 tot 25 jaar en 25 tot 40 jaar. Elke maand werd ruim 9 procent van deze groepen één of meer keren op het coronavirus getest bij de GGD. Ook onder Nederlanders die verder weg van een GGD-testlocatie woonden, waren dit de groepen waarin het aandeel bij de GGD geteste personen het hoogst was.

Door: Nationale Zorggids