Wetsvoorstellen kabinet bredere inzet coronatoegangsbewijs

Het kabinet heeft maandag drie wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om – als het huidige hoge aantal besmettingen is teruggedrongen – passende maatregelen te kunnen nemen om de nieuwe stijging van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames te kunnen vertragen en zo de samenleving zoveel en zo veilig mogelijk open te houden. Het gaat om een wetsvoorstel dat de invoer van een 2G-coronatoegangsbewijs (2G-CTB) – alleen voor gevaccineerde en genezen personen – mogelijk maakt in situaties waar het risico op besmettingen zeer hoog is. Dat meldt Rijksoverheid. 

Daarnaast zijn twee wetsvoorstellen naar de Kamer gestuurd die het kabinet in staat stellen coronatoegangsbewijzen verplicht te stellen op de werkvloer en in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs wanneer de epidemiologische situatie daarom vraagt.

Bredere inzet CTB

Op dit moment kan  een verplicht coronatoegangsbewijzen (CTB’s) gevraagd worden bij toegang tot culturele activiteiten, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport. Ook heeft het kabinet een voorstel gedaan om een ctb te kunnen vragen in de niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstsverlening op publieke plaatsen bij. Een verdere uitbreiding van de coronatoegangsbewijsplicht  in andere sectoren en de striktere toepassing van het CTB alleen voor gevaccineerde of genezen personen kan in de toekomst noodzakelijk blijken om een nieuwe snelle stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuis- en ic-opnames tegen te gaan.

2G

Met het wetsvoorstel voor de inzet van een 2G-CTB wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor bepaalde locaties een 2G-CTB voor toegang te verplichten. Het doel is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de overbelasting van de zorg te beperken en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen, terwijl sectoren veilig open kunnen die nu niet volledig open kunnen of die gesloten zijn.

De inzet van een 2G-CTB kan enkel als er hoog risico is op virusoverdracht. Dit risico wordt ingeschat op basis van de ernst van de epidemiologische situatie en de omgeving waarin mensen samenkomen. Het 2G-CTB beschermt ongevaccineerden tegen besmetting, ziekte en ziekenhuisopname in hoogrisico-omgevingen. Het OMT stelt dat de kans op besmetting op in hoogrisico-omgevingen door 2G met vijftig procent wordt gereduceerd ten opzichte van 3G. In hoogrisico-omgevingen wordt de kans op ziekenhuisopnames met 82 procent gereduceerd.

Door: Nationale Zorggids