Normal_coronavirus-4952102_1920

Van de ruim 15.000 mensen die meedoen aan het long covidonderzoek van het RIVM, hebben 4.484 volwassenen en 113 kinderen bij de start aangegeven dat ze langdurige klachten hadden na een infectie met corona. Deelnemers met long covid melden een hoger zorggebruik. Twee op de drie volwassenen zocht medische hulp (huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut of longarts). Van de deelnemende kinderen tot en met 17 jaar met langdurige coronaklachten, bezocht 44 procent een huisarts, fysiotherapeut of kinderarts. Dit meldt het RIVM. 

Van de volwassenen gaf zeven op de tien bij het invullen van de startvragenlijst aan door de langdurige gezondheidsklachten na corona niet (29 procent) of minder (40 procent) te kunnen werken. Ook bij kinderen is de impact groot. Meer dan de helft van de kinderen met langdurige klachten ging niet (8 procent) of minder (43 procent) naar school.

Meest voorkomende klachten

De meest voorkomende klachten bij deelnemers van het RIVM-onderzoek die bij de start ervan al langdurige gezondheidsproblemen meldden, waren vermoeidheid (86 procent), concentratieproblemen (67 procent), kortademigheid (66 procent), moeite hebben met een drukke omgeving (60 procent) en hoofdpijn (54 procent). Bij kinderen ging het vooral om vermoeidheid (69 procent), hoofdpijn (48 procent), concentratieproblemen (32 procent), malaise (32 procent) en hoesten (27 procent). Jongens meldden daarnaast iets vaker spierpijn dan meisjes. Meisjes gaven vaker aan dat ze moeite hebben met een drukke omgeving.

Volwassenen én kinderen met langdurige klachten gaven in de eerste vragenlijst aan dat maanden na besmetting met het virus gewone dagelijkse handelingen veel moeite en inspanning kosten.

Door: Nationale Zorggids