Hoger onderwijs: onhaalbaar om studenten 100 procent te controleren

Universiteiten en hogescholen vragen de politiek om "maximale ruimte en flexibiliteit" als het plan om coronatoegangsbewijzen ook daar in te voeren wordt doorgezet. Ze stellen dat het onhaalbaar is om studenten 100 procent te controleren en wijzen op ervaringen met steekproeven in andere landen. Zo zou gewerkt kunnen worden met een stickersysteem of een online-inchecksysteem.

"In sommige landen wordt gewerkt met groene stickers op de collegekaart, die aangeven dat iemand een keer gecheckt is", schetst koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. "Hierdoor hoeft de volledige controle van het toegangsbewijs maar één keer te gebeuren en kan daarna enkel de sticker gecontroleerd worden." Dat gaat een stuk sneller. In Duitsland wordt dit soort stickers bijvoorbeeld gebruikt, aangevuld met steekproefsgewijze controles.

Een andere optie die de onderwijsinstellingen noemen is een inchecksysteem, bijvoorbeeld via een app. Het studentnummer kan dan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een coronatoegangsbewijs. Wie niet gevaccineerd, recent getest of aantoonbaar hersteld is van het coronavirus, kan dan simpelweg niet inchecken. De docenten moeten dan wel de lijsten controleren.

Vaccinatiegraad

Het hoger onderwijs wijst er wel nog eens op dat in de sector tot nog toe geen grote clusters van besmettingen zijn opgemerkt. Ook wijzen de instellingen op de "hoge vaccinatiegraad". In een persbericht noemt Universiteiten van Nederland een percentage van "meer dan 90 procent", maar dat gaat alleen over de eigen medewerkers. In de leeftijdsgroep waar de meeste studenten toe horen, van 18 tot 30 jaar, is volgens RIVM-cijfers ongeveer 70 procent gevaccineerd tegen het coronavirus.

Volgens de universiteiten is slechts een kleine minderheid mogelijk niet bereid zich te laten testen. Die minderheid zou dan niet meer op de campus mogen komen als het toegangssysteem wordt ingevoerd. Daarnaast is er een kleine groep studenten die vanwege chronische aandoeningen geen fysiek onderwijs volgt, om zo min mogelijk risico op besmetting te lopen.

Online colleges

Waar mogelijk willen de instellingen voor deze groepen wel colleges live uitzenden via internet. De eis om iedereen 100 procent volwaardig onderwijs te geven, noemen ze echter onhaalbaar. De hogescholen en universiteiten hopen dat de politiek ook hier uitzonderingen toestaat.

Door: ANP