Meeste nieuwe aanmeldingen bij mbo-opleidingen zorg en welzijn

Afgelopen studiejaar (2020-2021) steeg het aantal studenten dat aan een mbo-opleiding begon het sterkst in de sector zorg en welzijn, zo schrijft de Keuzegids bij de publicatie van de Keuzegids mbo 2022. De instroom steeg het sterkst bij de opleidingen maatschappelijke zorg, pedagogisch werk, sociaal werk, verpleegkunde en sport en bewegen.

De Keuzegids is een consumentengids voor opleidingen in het mbo, hbo en universitaire bachelors en masters. Ook geeft de organisatie informatie over onder meer het aantal inschrijvingen van opleidingen.

Voor het studiejaar 2019-2020 stonden vier van de mbo-opleidingen in de top vijf van sterkste stijgers ook al bovenaan, maar de twee studiejaren daarvoor ging het alleen om pedagogisch werk en verpleegkunde. De studierichting zorg en welzijn is de afgelopen jaren dus steeds populairder geworden, concludeert de Keuzegids. Vooral de stijging bij de maatschappelijke zorgopleidingen valt volgens de organisatie op.

Media-aandacht

"Mogelijk is de media-aandacht voor de stijging van het aantal mensen met psychosociale problematiek gedurende de pandemie hier een verklaring voor", aldus de Keuzegids. De richting sport en bewegen is nieuw in de top vijf. "Wellicht heeft het vele thuiswerken en online studeren tijdens de lockdowns ook de interesse in deze opleidingen gestimuleerd."

In de keuzegids mbo 2022 worden de beste opleidingen voor het komende jaar gepresenteerd. De opleiding tot acteur aan het Koning Willem 1 College in Den Bosch staat op de eerste plek in de Keuzegids mbo 2022. Daarna volgen de opleidingen tot muzikant van het Summa College in Eindhoven en nog een opleiding tot acteur, van het Albeda College in Rotterdam. De top vijf wordt afgesloten met de opleiding tot assistent-manager internationale handel aan Notenboom in Eindhoven.

Landelijke enquête 

De selectie wordt gemaakt op basis van een landelijke enquête onder studenten, waarbij wordt gevraagd naar hun mening over onder meer het onderwijs, de docenten en de faciliteiten op een opleiding. Ook wordt gekeken naar zaken als de kansen op de arbeidsmarkt na een opleiding en het aantal studenten dat vroegtijdig stopt met een studie wordt meegewogen.

Door: ANP