Nog steeds oversterfte, maar het cijfer daalt

Vorige week overleden er 4100 mensen. Dat zijn 950 meer dan voorspeld. De oversterfte is wel gedaald ten opzichte van de week ervoor. Dat meldt het CBS.

Er is al sprake van oversterfte sinds augustus. Het aantal sterfgevallen is sinds die tijd hoger dan de verwachte sterfte. Daarom spreekt het CBS van oversterfte.

Leeftijdsgroepen

De oversterfte vond plaats onder alle leeftijdsgroepen. De sterfte onder Wlz-gebruikers nam af ten opzichte van vorige week. Onder de rest van de bevolking was dat ook het geval.

Covid-19

Bij het vaststellen van de oversterfte zijn de doodsoorzaken nog niet bekend. Die informatie volgt later in de doodsoorzakenverklaring. Het is dus niet bekend welke invloed het coronavirus heeft gehad op het sterftecijfer van vorige week.

Door: Nationale Zorggids