Eind januari mogelijk ruimte voor meer versoepelingen

Omdat er nog veel onzekerheid is over "belangrijke eigenschappen" van de omikronvariant van het coronavirus, denkt het Outbreak Management Team (OMT) niet aan een snelle versoepeling van coronamaatregelen, afgezien van het heropenen van de scholen. De inschatting van de deskundigen is vooralsnog dat eind januari "verdere ruimte wordt verwacht om maatregelen te versoepelen".

Tegen die tijd moet de boostercampagne zijn afgerond en de hoop is dat de virusverspreiding dan voldoende afneemt. Vrijdag praat het OMT erover verder.

Zoals altijd heeft het OMT diverse berekeningen laten maken voor verschillende scenario's. Als de basisscholen en middelbare scholen maandag weer opengaan, zal dat naar verwachting leiden tot een "golf van infecties" met een piek aan het eind van de maand of begin februari. De ziekenhuisopnames die uit die golf voortkomen zouden wel relatief "beperkt" kunnen blijven. De intensive carebezetting zou tot maximaal 620 coronapatiënten kunnen oplopen. Nu liggen op de ic's 475 mensen met Covid-19.

Onzekerheid

Een kanttekening die het OMT wel bij dit soort berekeningen plaatst, is dat er "een grote mate van onzekerheid" is over alle factoren die van belang zijn. Zo is nog niet helemaal duidelijk hoe besmettelijk omikron exact is, hoe groot de kans is om met deze variant in het ziekenhuis te belanden en hoe effectief de vaccins en boosters ertegen zijn.

Uit voorlopige onderzoeksgegevens, onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, komt het beeld naar voren dat omikron zich veel sneller verspreidt dan de deltavariant, maar ook aanzienlijk minder vaak leidt tot ziekenhuisopname. Hoewel omikron milder lijkt dan delta, bestaat nog altijd een risico op overbelasting van de zorg, zo maakt het OMT duidelijk.

Verder ziet het ernaar uit dat vaccins minder goed werken tegen omikron dan tegen de eerdere virusvarianten. Het OMT haalt in zijn jongste advies Brits onderzoek aan waarin staat dat een boosterprik 65 tot 75 procent bescherming zou bieden tegen besmetting met symptomen. Na tien weken is die effectiviteit volgens de voorlopige Britse cijfers echter afgenomen tot 40 a 50 procent. Het lijkt er wel op dat mensen na een booster weer voor 80 tot 90 procent zijn beschermd tegen ziekenhuisopname. Hoelang die bescherming op peil blijft, zal de komende tijd duidelijker moeten worden uit onderzoek.

Door: ANP