Halsema geen voorstander van invoeren 2G-beleid

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is geen voorstander van het invoeren van 2G-beleid. Het alleen toegang verlenen aan mensen die recent besmet waren met corona of zijn gevaccineerd is volgens haar geen duurzame oplossing en roept een onderscheid op tussen bevolkingsgroepen. Dat zegt ze in een interview met Het Financieele Dagblad.

"2G richt zich sterk op de harde kern van de ongevaccineerden: zij die hartgrondig staan te demonstreren en politiek tegenstander zijn van vaccinatie", aldus de burgemeester in de krant. Volgens haar heeft het overgrote deel van de ongevaccineerden echter geen politieke opvattingen, maar betreft het mensen die maatschappelijk toch al vaak op achterstand staan. Zij worden het meest de dupe van 2G, meent Halsema.

"We moeten waken voor een systeem waarin mensen die nu al weinig gebruik maken van publieke voorzieningen er nog meer van afgesneden raken." De burgemeester vindt dat er een "zeer zware plicht" rust op de overheid "om hen toch te verleiden tot vaccinatie".

Lange termijn

Halsema pleit in de krant verder voor een plan voor de langere termijn. Een land kan volgens haar niet permanent in crisis verkeren. "Nu zijn we nog bezig de crisis te bezweren, maar we moeten tegelijkertijd voorbereidingen treffen om een einde te maken aan het crisisdenken. Opschalen van de zorg, aparte corona-afdelingen. Allemaal zaken die niet langer kunnen wachten."

Door: ANP