Covid-19 bij de helft van de patiënten met corona de reden van opname

Bijna de helft van de mensen die met corona onder de leden in een ziekenhuis worden opgenomen, belandt daar voor zover bekend als een direct gevolg van de coronabesmetting. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De cijfers maken sinds kort onderscheid tussen mensen die om corona worden opgenomen en mensen die weliswaar positief testen, maar om een andere reden in het ziekenhuis belanden.

Bij ongeveer 35 procent van de opgenomen mensen is de coronabesmetting de reden van opname. Bij nog eens 10 procent gaat het om een combinatie. "De patiënt is opgenomen doordat Covid-19 een bestaande aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of hartfalen heeft ontregeld. De patiënt zou zonder Covid-19 niet opgenomen hoeven worden", aldus het RIVM.

Bij ongeveer 15 procent is de coronabesmetting een bijkomstigheid. Ze liggen om een andere reden in het ziekenhuis en hoeven niet te worden geholpen aan hun coronaklachten. Bij de rest, ongeveer 40 procent van de opgenomen coronapatiënten, is de opnamereden onbekend.

Twintigers en dertigers

Bij twintigers en dertigers is Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, het minst vaak de reden van opname. Een op de vijf ligt om die reden in het ziekenhuis. Bijna 30 procent van hen ligt om een andere reden in het ziekenhuis, en bij ongeveer 40 procent is de opnamereden niet bekend.

Bij mensen van boven de veertig liggen veel meer mensen in het ziekenhuis als een direct gevolg van hun coronabesmetting. Ongeveer de helft is daarom opgenomen.

Gegevens niet compleet

Omdat de gegevens pas sinds kort worden bijgehouden, zijn de gegevens nog niet compleet, benadrukt het RIVM.

Bij het Amphia Ziekenhuis in Breda is het aandeel patiënten die mét corona, en dus niet dóór corona, is opgenomen afgelopen week opgelopen tot ongeveer 60 procent. Dat zijn mensen die in het ziekenhuis komen met bijvoorbeeld buikklachten of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. In het Leids Universitair Medisch Centrum, het Haaglanden Medisch Centrum en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft liggen deze percentages momenteel tussen de 29 en 39 procent.

In het Rotterdamse Erasmus MC zijn er sinds begin december tot half januari iets meer dan de helft van de volwassenen dóór corona en iets minder dan de helft mét corona opgenomen, zegt hoogleraar Annemarie van Rossum van het ziekenhuis. Bij kinderen gaat het om driekwart die niet zijn opgenomen vanwege corona, maar het wel hebben. Het gaat om de minder ziekmakende omikronvariant.

Door: ANP