GGD'en weer de wijk in nu het aantal boosterprikken afneemt

Het aantal mensen dat een boostervaccinatie haalt, neemt af. De GGD'en proberen op lokaal niveau om mensen toch over te halen de prik te nemen. Komende weken krijgen asielzoekers hun boosterprik, aldus een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Regionale GGD'en werken samen met onder meer religieuze instellingen, universiteiten en buurthuizen om de vaccinatiegraad onder verschillende groepen mensen omhoog te krijgen. Dat gebeurt niet alleen voor de boosterprik, ook worden er nog steeds eerste en tweede coronaprikken gezet, legt de woordvoerster uit. Het aantal eerste en tweede vaccinaties is wel laag: zo haalden vorige week 7000 mensen van 12 jaar en ouder een eerste corona-inenting.

Lage vaccinatiegraad

De GGD'en richten zich vooral op gemeenten en wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Zo zijn afgelopen weken de winteropvanglocaties voor dak- en thuislozen in onder meer Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag bezocht. Voor het uitdelen van boosterprikken aan asielzoekers gaan de GGD'en naar asielzoekerscentra toe, tenzij de locatie erg klein is. Dan worden bewoners gevraagd naar een reguliere GGD-locatie te komen.

Adventkerk Amersfoort

In Amersfoort wordt eens per week gevaccineerd in de Adventkerk, somt de woordvoerster verder op. "Hier komt een brede doelgroep op af, van buurtbewoners tot ongedocumenteerden." In Amsterdam-Noord houdt de GGD aanstaande vrijdag een prikactie in de moskee Al Houda en in Den Haag diezelfde dag in de moskee Al Madinah. Ook worden komende tijd weer tijdelijke priklocaties in ziekenhuizen geopend, zoals in het Ikazia Ziekenhuis en het Erasmus MC, beiden in Rotterdam.

"Iedereen is zich bewust dat we voor de laatste groep ongevaccineerden, twijfelaars en mensen die zich nog niet hebben laten boosteren, extra moeite moeten doen", aldus de GGD-woordvoerster.

Door: ANP