Coronawet kan niet veel langer worden verlengd, zegt Raad van State

Het moment komt dichterbij waarop de tijdelijke coronawet niet meer kan worden verlengd, zegt de Raad van State in een nieuw advies.

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) is de juridische grondslag voor de coronamaatregelen en moet elke drie maanden worden verlengd. Hij loopt ten minste tot 1 maart, maar het kabinet heeft al aangegeven hem nog tot 1 juni te willen verlengen.

De raad heeft wel begrip voor de meest recente verlenging, maar vraagt ook wanneer er geen sprake meer is van een crisissituatie. "De vraag is wanneer nog sprake is van een ‘directe dreiging’ en op welk moment de huidige crisis overgaat in een (min of meer) normale situatie."

Draagvlak

Het draagvlak voor de maatregelen neemt af, constateert de raad. Daarnaast zijn maatregelen recent snel en vergaand afgeschaald. "Door deze ontwikkelingen komt het moment waarop (een groot deel van) deze wet redelijkerwijs niet meer verlengd kan worden, geleidelijk dichterbij."

Volgens de raad moet de Wet publieke gezondheid "zo snel mogelijk" worden aangepast, zodat de Twm niet meer nodig is.

De Kamer besloot eerder deze maand al meer de regie naar zich toe te trekken, wat betreft de procedure voor verlenging van de wet. Voorheen kon de Kamer zich alleen achteraf uitspreken over verlenging van de Twm, in de toekomst moeten zowel de Eerste als Tweede Kamer vooraf instemmen. Die nieuwe procedure is nog niet van toepassing op de voorgenomen verlenging tot 1 juni.

Door: ANP