Normal_twee_pati_nten_overleden_na_behandeling_met_coronamedicijn

Twaalf mensen met corona kregen na behandeling met casirivimab/imdevimab (Ronapreve) last van ademhalingsproblemen of benauwdheidsklachten. Bijwerkingencentrum Lareb heeft hierover meldingen ontvangen. Ook zouden twee patiënten na behandeling met het coronamedicijn zijn overleden, maar het is niet duidelijk of dit door het medicijn komt, door het verslechteren van corona of door onderliggende aandoeningen. Dit meldt Lareb. 

Sinds november 2021 is Casirivimab/imdevimab een goedgekeurd geneesmiddel tegen corona. Het wordt gebruikt bij mensen die een verhoogd risico op ernstige ziekte door Covid-19 hebben. Of de longfunctie-achteruitgang een gevolg is van het medicijn, is niet duidelijk. Corona kan dit ook veroorzaakt hebben of wellicht een onderliggende ziekte. De ademhalingsproblemen leidden bij een aantal patiënten tot een ziekenhuis- of ic-opname. Twee van hen kwamen te overlijden.

Monitoring ademhalingsproblemen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is van de meldingen op de hoogte gesteld, maar wil ook nog niet spreken van een bijwerking. Wel worden alle meldingen van ademhalingsproblemen goed gemonitord.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky