73 websites bieden antigeensneltesten ten onrechte aan als zelftest

 De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft 73 websites opgespoord die antigeensneltesten voor het coronavirus ten onrechte aanboden als zelftesten. Het ging om testen voor professioneel gebruik, die niet bedoeld waren om als zelftest te gebruiken. Zelftesten moeten aan strengere regels voldoen, zodat ze door iedereen gemakkelijk veilig gebruikt kunnen worden. De inspectie benaderde deze aanbieders om hen te informeren over de regels. Daar waar dat nodig was, werden de aanbieders een tweede keer dringend aangesproken. Alle  aanbieders stopten de verkoop geheel of pasten hun aanbod aan. Dit meldt de IGJ. 

Antigeentesten moeten betrouwbaar en veilig zijn en goed worden aangeboden. Deze spelen namelijk een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus. Zelftesten zijn makkelijk uit te voeren en het resultaat komt snel. Daar staat tegenover dat de gevoeligheid minder is dan een PCR-test, waardoor er een grotere kans is op een vals-negatieve uitslag. Geinfecteerde mensen geven het virus dan door; vaak gesterkt door het gevoel dat ze negatief getest zijn. Om onnodige besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfte te voorkomen is het essentieel dat de testuitslag zo betrouwbaar mogelijk is.

Eén van de dingen waar de inspectie zich hard voor maakt is dat fabrikanten de test blijven verbeteren. Ze moeten actief ophalen wat de resultaten zijn van hun test in de praktijk en bijvoorbeeld goed in de gaten houden welk effect een nieuwe virusvariant heeft. Ook moeten ze het aan de inspectie doorgeven als ze ontdekken dat hun antigeensneltest niet werkt zoals verwacht.

Het belang van goede communicatie

Juist omdat antigeensneltesten, en dan vooral zelftesten, voorlopig nog veel gebruikt zullen worden, is het belangrijk dat ze breed beschikbaar blijven. Ook moet de communicatie erover glashelder zijn: wanneer gebruik je een zelftest, wat zegt een negatieve uitslag en wat moet je doen bij een positieve uitslag? De inspectie vraagt aandacht voor het belang van duidelijke communicatie door de fabrikanten van antigeensneltesten, en ook door de overheid.

De IGJ blijft in de komende periode waakzaam. Wie een snel- of zelftest gebruikt moet er in alle omstandigheden op kunnen blijven vertrouwen dat het product dat hij aantreft in de winkel betrouwbaar is en voorzien van juiste en niet-misleidende informatie.

Door: Nationale Zorggids