Normal_bij_opleving_corona_moet_maatschappij_openblijven_en_zorg__doorgaan

Bij de langetermijnaanpak van de coronapandemie legt het kabinet een belangrijke rol bij het maatschappelijk middenveld en bij burgers. Als aan hen gevraagd wordt wat zij daarbij belangrijk vinden, is dat het voorkomen dat operaties uitgesteld moeten worden. Gevolgd door sociaal-maatschappelijke, mentale en economische gezondheid. Voor het aanhouden van basis hygiënemaatregelen en het testen bij klachten is breed draagvlak. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, in samenwerking met Populytics, meldt het RIVM. 

Onderzoekdeelnemers vinden het van groot belang dat operaties niet worden uitgesteld én dat de maatschappij open en toegankelijk is voor iedereen (ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid). Mocht er weer een opleving van Covid-19 komen, dan vindt men het voorkomen dat de ic’s overbelast raken het belangrijkst, gevolgd door het tegengaan van leerachterstanden, het openhouden van sectoren zoals horeca en cultuur, en voorkomen van mentale gezondheidsproblemen.

Bereidheid tot preventieve maatregelen

Om een heropleving van Covid-19 te voorkomen, zijn veel mensen bereid in een rustige coronasituatie enkele basisadviezen aan te houden, zoals handen wassen, testen bij klachten en ventilatie. Dit blijkt ook uit de resultaten van aanvullend vragenlijstonderzoek: het percentage mensen dat zich test bij klachten is momenteel nog steeds hoog. Indien het virus weer oplaait in het najaar en dit tot hogere druk op de zorg zou leiden, zijn veel mensen voorstander van een boostercampagne, het stimuleren en gratis beschikbaar maken van zelftesten, en zoveel mogelijk thuiswerken. Daarbij geven zij aan graag te weten welke beleidsafwegingen worden gemaakt. Als dat begrijpelijk en voorspelbaar is, vergroot dat in sterke mate het draagvlak voor maatregelen.

Door: Nationale Zorggids