'Het Nederlandse coronabeleid op de lange termijn moet beter'

Het Nederlandse coronabeleid op de lange termijn moet beter, vinden wetenschappers. In het beleidsvoorstel van het kabinet is onder meer aandacht nodig voor kwetsbare groepen, stellen hoogleraar gedragsverandering Moniek Buizen van de Erasmus Universiteit en hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers van de Universiteit Leiden in een technische briefing aan Tweede Kamerleden.

De wetenschappers houden er rekening mee dat in de herfst een nieuwe coronagolf Nederland zal bereiken. De vier scenario's die het kabinet daarvoor heeft opgesteld zijn niet goed uitgewerkt, vinden de onderzoekers. De scenario's gaan van een 'verkoudheidsscenario', waarin het virus zorgt voor milde klachten, naar 'worst case scenario' waarin heel veel mensen ziek worden en overlijden, bijvoorbeeld door een nieuwe virusvariant. "Het kabinet lijkt vooral uit te gaan van de huidige situatie", zegt Buizen.

Het is ook vooral van belang dat de overheid duidelijk maakt waarom ze bepaalde keuzes maakt als de coronapandemie weer opleeft, vertellen de wetenschappers. Afhankelijk van de ernst van de situatie is het draagvlak voor bepaalde vrijheidsbeperkende maatregelen mogelijk groter. Het kabinet moet zich voorbereiden op het bereiken van verschillende doelgroepen en zo transparant mogelijk zijn over de maatregelen.

Financiële gevolgen

Bovendien ontbreekt in het voorstel aandacht voor sociale rechtvaardigheid, signaleren Buizen en Evers. Het gaat dan bijvoorbeeld over een eerlijke verdeling van de belangen en lasten in een nieuwe coronagolf.

"Ook financiële gevolgen in verschillende scenario's zijn slecht uitgewerkt", zegt Buizen tijdens de uitleg. "Dat terwijl we weten dat interventies succesvoller zijn als ook de financiële huishouding op orde is." De wetenschappers stellen dat het kabinet rekening moet houden met aanzienlijke kosten van de uitvoering van het beleid.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers en minister van Sociale Zaken Karien van Gennip hebben de langetermijnstrategie begin april gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De Kamer vraagt de ministers te reageren op het oordeel van de wetenschappers.

Door: ANP