Normal_long_covid

Afhankelijk van de definitie kreeg 20 tot 37 procent van de coronapatiënten te maken met het post-covid-syndroom, ook wel long covid genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en andere partijen op basis van analyse van gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPDs) en vragenlijstonderzoek onder coronapatiënten die in de eerste en tweede golf wegens corona de huisarts bezochten.

 

Long covid is een aandoening waarover nog weinig duidelijkheid is. Wel zijn er vele berichten over mensen die na een coronabesmetting nog maanden thuiszitten. De gevolgen van de coronapandemie lijken daarmee een flinke impact te hebben op de samenleving. Het Nivel onderzocht samen met andere partijen met welke klachten patiënten kampen en hoeveel mensen daar last van hebben.

Verschillende definities ‘post-covid-syndroom’

Een algemeen geaccepteerde definitie van het post-covid-syndroom bestaat nog niet. De onderzoekers stelden daarom drie verschillende werkdefinities op. Vervolgens onderzochten ze met welke klachten mensen naar de huisarts gingen, drie maanden na de (vermoedelijke) coronabesmetting, en onderzochten ze de klachten die patiënten zelf aangeven in een vragenlijst. Dit leidde tot verschillende schattingen van het aantal mensen dat last heeft van long covid.

20 tot 37 procent van de coronapatiënten had het post-covid-syndroom

Volgens de smalle definitie had 20 procent last van aanhoudende klachten. Bij de brede definitie was dat 37 procent. Dit bleek uit de EPD gegevens van 10.313 mensen die in de eerste golf de huisarts bezochten wegens corona. Op basis van de zelfrapportages die via vragenlijstonderzoek zijn verzameld, kwam het Nivel op 33 procent van de 276 ondervraagde coronapatiënten. Schattingen van PCS na coronabesmetting zijn dus sterk afhankelijk van de meetmethode en de definitie die worden gehanteerd. Een belangrijke kanttekening is dat het hier de klachten betreft van mensen in de eerste golf (EPD-gegevens) of in de tweede golf (vragenlijstonderzoek) de huisarts bezochten met symptomen van corona. De resultaten kunnen de onderzoekers daarom niet generaliseren naar schattingen van PCS bij alle coronapatiënten.

Gegevensbronnen combineren

De resultaten uit het onderzoek zijn de eerste van een omvangrijker onderzoek naar de aanhoudende symptomen na een coronabesmetting. Daarin maken de onderzoekers gebruik van gegevens uit verschillende landelijke databronnen, zodat ze verschillende kenmerken van mensen kunnen meewegen. Denk aan parameters als het hebben van een lage of hoge sociaaleconomische positie en een ziekenhuisopname ten gevolge van corona. Door verschillende databases met gegevens van coronapatiënten te koppelen en in samenhang te analyseren krijgen ze inzicht in de oorzaken en gevolgen van PCS bij verschillende groepen patiënten die verschillende zorgpaden doorliepen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/beter-zicht-op-het-aantal-personen-met-het-post-covid-syndroom, geraadpleegd op 17-5-2022