Meer discriminatiemeldingen wegens coronamaatregelen in 2021

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen en de politie is in 2021 voor het 3e jaar op rij gestegen. Ook de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens ontvingen meer meldingen en verzoeken. De toename is grotendeels toe te schrijven aan mensen die zich uitgesloten voelen door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de rapportage Discriminatiecijfers in 2021. In het rapport zijn alle discriminatiemeldingen en -incidenten opgenomen die door officiële instanties worden geregistreerd. Dit meldt Rijksoverheid. 

De antidiscriminatievoorzieningen ontvingen 6.922 discriminatiemeldingen, een vierde meer dan in 2020. De politie registreerde 6.580 meldingen en incidenten, 7 procent meer. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 739 verzoeken om een oordeel, een stijging van 16 procent. Daarnaast ontving het College bijna 2 keer zoveel meldingen en vragen over gelijke behandeling. Bij de Nationale Ombudsman verdubbelde het aantal klachten over discriminatie door overheidsinstanties tot 321. Alleen bij MiND en de Kinderombudsman kwamen in 2021 minder meldingen van discriminatie binnen dan in 2020. 

Meldingen coronamaatregelen

De antidiscriminatievoorzieningen ontvingen in 2021 veel meldingen van mensen die zich uitgesloten voelen door de coronamaatregelen, met name het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht. Deze meldingen vallen grotendeels onder een niet-wettelijke discriminatiegrond. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zich niet hebben laten vaccineren wegens een persoonlijke overtuiging die niet onder een wettelijk beschermde levensovertuiging valt en hierdoor geen toegang tot zwemles van hun kinderen krijgen. Een kleiner deel meldde dat ze om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen en toch werden geweigerd. 

Herkomst meest gemelde grond

Discriminatie op grond van herkomst komt het vaakst voor in de meldingen en registraties van antidiscriminatievoorzieningen en de politie. Bij de politie gaan de meeste registraties na herkomst over seksuele gerichtheid. Het aantal registraties waarin sprake was van antisemitisme nam toe, maar is nog wel lager dan 2 jaar geleden. Ook het aantal geregistreerde meldingen en incidenten van discriminatie op grond van handicap steeg, waarbij het gaat om mensen die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen of willen dragen.

De meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen gaan verder over niet-wettelijke discriminatiegronden - waaronder veel meldingen over coronamaatregelen vallen - (31 procent), handicap/ chronische ziekte (15 procent) en geslacht (6 procent). Verder ontvingen antidiscriminatievoorzieningen enkele tientallen meldingen over discriminatie door de Belastingdienst vanwege de Toeslagenaffaire.

Door: Nationale Zorggids