Patiënten met post-covidsyndroom krijgen persoonlijk begeleider

In Nijmegen krijgen patiënten na de diagnose long covid door de huisarts een doorverwijzing naar een gespecialiseerd persoonlijk begeleider. Deze ondersteunt hen bij het vinden van de juiste zorgverleners en herstelzorg. Dagelijks komen er nieuwe patiënten met het post-covidsyndroom bij. Dat de dominante Omikron-variant milder is, maakt niet uit voor deze groep mensen. Zij hebben lange tijd last van vermoeidheid die lijkt op die bij de ziekte van Pfeiffer, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, cognitieve klachten en meer. Dit meldt NOS. 

De afgelopen twee jaar werd met name ingezet op nazorg door longartsen. Maar de Omikron-variant zorgt bijna nooit voor schade aan de longen en daarom moet bekeken worden welke zorgverlener het juiste aanspreekpunt is. Omdat patiënten met het post-covidsyndroom graag hulp willen bij het vinden van de juiste zorgverleners en die begeleiding lastig te organiseren is vanuit het ziekenhuis, is de persoonlijk begeleider in het leven geroepen.

Casemanagers

In Nijmegen gaan nu drie casemanagers aan de slag die post-covid als specialisme hebben. Patiënten krijgen eerst een uitgebreid intakegesprek, waarbij alle klachten in kaart worden gebracht. Daarna bekijkt de casemanager welke zorgverleners voor de behandeling ervan nodig zijn. Is er ondersteuning nodig vanuit het ziekenhuis, dan krijgen ze dat. Andere betrokken hulpverleners zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en/of diëtisten. Ook de bedrijfsarts gaat een rol spelen bij de behandeling van werkenden met het post-covidsyndroom.

De aanpak verlaagt ook de zorgkosten. Reden voor twee zorgverzekeraars om de pilot te financieren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky